Strony

76 Rocznica Powstania SZARYCH SZEREGÓW

 
SZARE SZEREGI – kryptonim konspiracyjny całego Związku Harcerstwa Polskiego, w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej podczas II wojny światowej (1939r. – 1945r.); powołane w dniu 27 września 1939r. w Warszawie decyzją członków Naczelnej Rady Harcerskiej.
Szare Szeregi współpracowały z Komendą Główną Armii Krajowej i  Delegaturą Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na Kraj.