Strony

Kronika rok 2014/2015


LIPIEC 2015
5 lipca pięcioosobowa delegacja 77. DH "BIEDRONKA" im. AK i 77. GZ "LEŚNE ROBACZKI" wzięła udział w uroczystych obchodach 72. rocznicy Katastrofy Gibraltarskiej oraz śmierci generała Władysław Sikorskiego zorganizowanych przez Związek Sybiraków Oddział w Krakowie w Katedrze Wawelskiej i pod pomnikiem generała przy Kościele Garnizonowym św. Agnieszki.

29 czerwca - 14 lipca dziewięcioosobowa grupa harcerzy naszej drużyny wypoczywa i zdobywa nowe umiejętności na harcerskim obozie zorganizowanym przez Hufiec Podkrakowski ZHP w Dąbkach. Wyjazd częściowo został dofinansowany przez Urząd Miasta i Gminy Skawina.
 

CZERWIEC 2015
26 czerwca 7osobowa delegacja 77. DH "BIEDRONKA" wzięła udział w uroczystościach pogrzebowych Pułkownika Tomasza Skrzyńskiego - Bohatera spod Tobruku, Monte Cassino i Ankony. 
Harcerze reprezentowali naszą gminę wchodząc w skład pocztu sztandarowego oraz towarzysząc delegacji Urzędu Miasta i Gminy Skawina z Panem Burmistrzem Panem Pawłem Kolasą podczas mszy żałobnej w Kościele Garnizonowym św. Agnieszki i uroczystościach pogrzebowych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
 

19 - 20czerwca 21 Harcerzy 77. DH "BIEDRONKA" im. Armii Krajowej (w tym dwie instruktorki), wzięło udział w Letnim Biwaku Drużyn Harcerskich zorganizowanym przez Próbną Drużynę Harcerską z Gaja. Podczas biwaku Druhny i Druhowie mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności harcerskich zdobytej podczas całorocznej pracy. Nie zabrakło śpiewów, pląsów i zabaw. 
20 czerwca odbyło się uroczyste świeczkowisko, na które przybyli zaproszeni goście: Pani Anna Kudela, Pułkownik Stanisław Grodecki oraz Pan Bolesław Jamróz. Pan Pułkownik przedstawił historię i profil 3 Kompani Armii Krajowej "Jastrząb" działającej w czasie II wojny światowej na terenie Gminy Mogilany, której imię ma nosić drużyna harcerska z Gaja. 
 
Jedna druhna złożyła przyrzeczenie harcerskie na ręce hm. Haliny Jaskiernej, trzy druhny i jeden druh zamknęli próby na kolejne stopnie harcerskie, jeden druh zamknął próbę i otrzymał Naramiennik Wędrowniczy. 
 
9 czerwca nasza drużyna wzięła udział w nagraniu programu słowno - muzycznego przygotowanego z okazji 75. rocznicy II wywózki Polaków na Syberię.
  
4 czerwca Druhny i Druhowie 77. DH "BIEDRONKA" im. Armii Krajowej oraz Zuchy 77. GZ "LEŚNE ROBACZKI" uczestniczyli we Mszy Świętej oraz parafialnej procesji Bożego Ciała.

  

MAJ 2015
       30 maja Harcerski i Harcerze 77. DH "BIEDRONKA" im. Armii Krajowej oraz Rodzice ze Stowarzyszenia "RÓWNA SZANSA" byli współorganizatorami Dnia Dziecka dla Dzieci z Grup Wczesnego Wspomagania Rozwoju działających przy Specjalistycznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Skawinie i Zuchów z 77. GZ "LEŚNE ROBACZKI". Harcerze przygotowali zabawy i tańce integracyjne a Rodzice zadbali by nikt ze spotkanie nie wyszedł głodny. Dodatkową atrakcją był dmuchany zamek, który został udostępniony przez Komendę Hufca Podkrakowskiego ZHP.

 
 
       1 maja 19 osobowa reprezentacja nasza drużyny wzięła udział w Harcerskiej Rewolucji Muzycznej zorganizowanej przez Chorągiew Krakowską na Bulwarach Czerwińskiego w ramach Majowych Harców Rodzinnych.
       77. DH "BIEDRONKA" im. Armii Krajowej z Krzęcina zaśpiewała dwie piosenki: "Bieszczadzki Rajd" i "W Górach Jest Wszystko Co Kocham" zdobywając I miejsce w kategorii HARCERZE - HARCERZE STARSI. 
 
KWIECIEŃ 2015
       W dniach 24 - 26 kwietnia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Balicach odbył się drugi zjazd kursu przybocznych "W kręgu ognia". W kursie tym brały udział dwie druhny i trzech druhów naszej drużyny. Podczas zajęć uczestnicy zdobywali wiedzę m.in. na temat zasad pracy szóstek i zastępów, związanych z nimi form metodycznych, roli przybocznego w gromadzie zuchowej i drużynie harcerskiej, planowania pracy, a także bezpieczeństwa oraz dokumentów i reguł jakie kierują pracą GZ i DH. Zajęcia prowadzone były przez instruktorów Hufca Podkrakowskiego. W dniu 26 kwietnia cała piątka odebrała dyplomy potwierdzające ukończenie kursu. 


       W dniu 23 kwietnia reprezentacja naszej drużyny wzięła udział w otwarciu ronda im. "Żołnierzy Niezłomnych" w Skawinie przy ul. Tynieckiej.

       18 - 19 kwietnia 11 Zuchów z 77. GZ "LEŚNE ROBACZKI" wzięło udział Wiosennym Rajdzie Zuchowym zorganizowanym przez Hufiec Podkrakowski ZHP w Waganowicach. Cała jedenastka zdobyła sprawność "Artysty".       W dniu 13 kwietnia 77. DH "BIEDRONKA" im. Armii Krajowej wzięła udział w uroczystych obchodach 75. rocznicy drugiej wywózki Polaków na Syberię zorganizowanych przez Związek Sybiraków w klasztorze O.O. Kapucynów  przy ulicy Loretańskiej w Krakowie. Harcerki i Harcerze wraz z 77. GZ "LEŚNE ROBACZKI" uczestniczyli we mszy świętej, rozdaniu odznaczeń oraz zaprezentowali obecnym program słowno - muzyczny. Ponadto nasza drużyna została odznaczona Honorową Odznaką Sybiraka. DZIĘKUJEMY!
 

           10 kwietnia w budynku Szkoły Podstawowej w Krzęcinie 14 członków 77. Gromady Zuchowej "LEŚNE ROBACZKI" złożyło obietnicę zuchową na ręce komendanta Hufca Podkrakowskiego ZHP phm. Jarosława Nowaka.
Przed uroczystym złożeniem obietnicy Zuchy zabrały obecnych w podróż  pociągiem po krajach Unii Europejskiej zdobywając sprawność Europejczyka.

 

       W dniu 2 kwietnia (Wielki Piątek) harcerki i harcerze naszej drużyny włączyli się w przygotowanie i prowadzenie szkolnej adoracji o godzinie 22:00 oraz pełnili wartę przy Grobie Pana Jezusa w kościele parafialnym.
 

MARZEC 2015
       W dniach 13 - 15 maca dwie harcerki i trzech harcerzy naszej drużyny uczestniczyło w I zjeździe kursu przybocznych "W KRĘGU OGNIA", który został zorganizowany przez Hufiec Podkrakowski im. Szarych Szeregów w Szkole Podstawowej w Balicach. Życzymy całej piątce powodzenia i wielu pozytywnych wrażeń.

LUTY 2015

       7 lutego w Zespole Szkół Katolickich im. Jana Pawła II odbyła się zabawa karnawałowa dla Dzieci z Grup Wczesnego Wspomagania Rozwoju działających przy Specjalistycznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Skawinie. Zabawa została zorganizowana przez rodziców przy współudziale pracowników wyżej wymienionej instytucji. 77 DH "BIEDRONKA" z Krzęcina oraz Próbna DH z Gaja, na zaproszenie organizatorów, chętnie przyłączyły się do współprowadzenia zabawy. Wszyscy uczestnicy, Ci duzi i Ci mali, bawili się wybornie. Najcenniejsza dla nas była radość najmłodszych uczestników zabawy. Dziękujemy za zaproszenie.
 


        1 lutego w Szkole Podstawowej w Krzęcinie Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej zorganizowało Spotkanie Noworoczne dla członków organizacji działających w Krzęcinie. Harcerze 77 DH "BIEDRONKA" im. AK przygotowali krótki program świąteczny, oparty przede wszystkim na polskich kolędach i pastorałkach. Odbyło się przyrzeczenie harcerskie i zamknięcie prób na kolejne stopnie harcerskie. Ponadto dwie druhny zamknęły próbę na Naramiennik Wędrowniczy.
    Na spotkaniu nie zabrakło znakomitych gości oraz sympatyków SPZK i naszej drużyny. Dziękujemy.


STYCZEŃ 2015

 10 stycznia - Udział w Spotkaniu Opłatkowym Związku Sybiraków oddział w Krakowie. Wspólne kolędowanie.


2 - 6 stycznia - Kurs Przewodnikowski "ODKRYWCA" zorganizowany przez Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej "HORYZONT" oraz Hufiec Podkrakowski w Stanicy Harcerskiej KOSARZYSKA. W kursie wzięli udział Druhna sam. Natalia Waga i Druh ćw. Wojciech Góralczyk. Obydwoje ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym.
JESTEŚMY Z NICH DUMNI!!!

GRUDZIEŃ 2014 
16 grudnia - Wigilia harcerzy i zuchów

15 grudnia - harcerki i harcerze 77 DH "BIEDRONKA"
im. AK  przekazali Betlejemskie Światło Pokoju całej    społeczności szkolnej, a w dniu 22 grudnia złożyli je na
Grobie Nieznanego Żołnierza na Cmentarzu
          Parafialnym w Krzęcinie

14 grudnia - wyjazd z delegacją Chorągwi Krakowskiej do miejscowości Svit gdzie Skauci Słowaccy przekazali Betlejemskie Światło Pokoju harcerzom z Polski.

6 grudnia  - współorganizowanie wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej Akcji Mikołajowej dla   Najstarszych i Najmłodszych mieszkańców Krzęcina


5 - 6 grudnia - II MIKOŁAJKOWY BIWAKU DRUŻYN HARCERSKICH3 - 6 grudnia - udział w Akcji Mikołajowej Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej - roznoszenie paczek "Mikołajowych" najstarszym mieszkańcom Krzęcina.


LISTOPAD 2014 

25 listopada -  „Wosk, klucz, wróżby” Zabawy i Wróżby Andrzejkowe

7 listopada - współorganizowanie i udział w obchodach:

50-lecia Szkoły Podstawowej w Krzęcinie  • III rocznicy posadzenia „Dębów Pamięci”
                    "Stanisław" i "Feliks"


  • I rocznicy nadania imienia
    3 batalionu AK „Biedronka” drużynie


  • 96 rocznicy Odzyskania Niepodległości  
  1 i 2 listopada - udział w Kweście zorganizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej na Cmentarzu Parafialnym w Krzęcinie.


PAŹDZIERNIK 2014


4 - 5 października - udział patroli: "Cienie" i "Płomienie"
w XX Rajdzie Jurajskim Hufca Podkrakowskiego ZHP – Zabierzów 2014”
„Bo to jest konspiracja!!!” z bazą w Szkole Podstawowej w Brzeziu.
Patrol "Płomienie" zajął II miejsce w ogólnej klasyfikacji.

 
WRZESIEŃ 2014

23 września - „Powrót Do Korzeni - uroczysta zbiórka poświęcona harcerkom i harcerzom Szarych Szeregów.

Szare Szeregi – kryptonim konspiracyjny całego Związku Harcerstwa Polskiego podczas II wojny światowej. Szare Szeregi zostały powołane 27 września 1939r. w Warszawie przez członków Naczelnej Rady Harcerskiej.