Strony

Kronika 2017/2018

LISTOPAD2017

17 listopada

11 listopada
 
PAŹDZIERNIK 2017


14 - 15 października 
35 osobowa grupa zuchów, harcerzy i instruktorów krzęcińskich 77-ek wzięła udział w organizowanym po raz XXIII Rajdzie Jurajskim Hufca Podkrakowskiego ZHP, który w tym roku odbył się w Prandocinie. Nasze środowisko wystawiło trzy patrole:
zuchowy "Leśni"

harcerski "Risorgimento"

starszo harcerski "Bohatyrowicze".

Tegoroczny rajd odbył się pod hasłem "Tour De Langiewicz" i był związany z generałem i dyktatorem Powstania Styczniowego  Marianem Langiewiczem. Wzięły w nim udział wszystkie środowiska zuchowo - harcerskie naszego hufca. Było nas około 360 osób.

W niedzielę nasze środowisko zuchowo - harcerskie zaśpiewało na Mszy Świętej przy akompaniamencie nauczyciela muzyki krzęcińskiej szkoły Pana Pawła Żmudy.

Patrol zuchowy zajął I miejsce w kategorii "Najbardziej rozśpiewany patrol". Harcerze z "Risorgimento" zajęli III miejsce w kategorii patroli harcerskich, a patrol "Bohatyrowicze" zajął IV miejsce wśród patroli starszo harcerskich.  


Najważniejsze jest jednak to, że wszyscy dobrze się bawili i wrócili do domów zdrowi, a przede wszystkim szczęśliwi. Dziękujemy!

WRZESIEŃ 2017

22 - 24 września  
Inauguracja Roku Harcerskiego "INO ROZ" Nowy Targ

17 września
15 osobowa delegacja harcerzy i instruktorów na zaproszenie IPN o. w Krakowie oraz Związku Sybiraków o. w Krakowie uczestniczyła w uroczystościach z okazji 78. rocznicy napaści na Polskę Związku Sowieckiego oraz Dnia Sybiraka. 

O 15:00 miało miejsce spotkanie członków krakowskiego Związku Sybiraków u Ojców Kapucynów przy ul. Loretańskiej w Krakowie. Rozpoczęło się ono modlitwą i złożeniem kwiatów pod tablicą PAMIĘCI.


Następnie prezes Pani Aleksandra Szemioth przekazała zgromadzonym najnowsze informacje dotyczące działalności związku oraz szczegółową relację z udziału w XVII Międzynarodowym Marszu Żywej Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku.

O 17:30 rozpoczęła się Msza Święta koncelebrowana, której przewodniczył  Arcybiskup Marek Jędraszewski w Bazylice Archikatedralnej Św. Stanisława i Św. Wacława na Wawelu. 

Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy uroczystości wraz z asystą wojskową i pocztami sztandarowymi udali się pod Krzyż Pamięci Narodowej i Tablicę Zesłańców Sybiru przy Placu im. Ojca Gen. Adama Studzińskiego.

Nasi harcerze trzymali wartę przy tablicy poświęconej Pamięci Zesłańców Sybiru.  Mieli możliwość wysłuchania wystąpień przedstawicieli władz państwowych, oświatowych i organizatorów. Uczestniczyli w modlitwie, złożeniu kwiatów i uroczystym Apelu Pamięci.6-8 września

XVII Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru jest odbywającym się cyklicznie przedsięwzięciem organizowanym przez władze Białegostoku dla uczczenia polskich Sybiraków, ofiar okrutnych, represyjnych deportacji, które biorą swój początek jeszcze w czasach wojen polsko-rosyjskich toczonych w XVII wieku i poprzez okres powstań narodowowyzwoleńczych sięgają aż do początku lat pięćdziesiątych XX stulecia.

W tej podniosłej uroczystości biorą udział Polacy z całego kraju, a także z Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi i Ukrainy. Co roku ulicami Białegostoku maszerują Sybiracy i ich rodziny, młodzież szkolna, a także ci wszyscy, którym los zesłańców nigdy nie był i nie jest obojętny. Trzeba podkreślić, że to białostockie wydarzenie ma głęboki wydźwięk patriotyczny, jest manifestacją pamięci o Sybirakach, a także rodzajem hołdu dla byłych zesłańców.

W tegorocznym święcie wśród 12 tysięcy uczestników – obecnych było 240 pocztów sztandarowych – znalazła się także nasza 32-osobowa grupa złożona z zuchów, harcerzy, instruktorów i wychowawców SP w Krzęcinie, a także Sybiraczki, druhny Barbary Łuczyńskiej, która była dobrym duchem krzęcińskiej drużyny.

Pomysł wzięcia udziału w białostockiej uroczystości zrodził się podczas ceremonii posadzenia „Sosny Pamięci” dla Zesłańców Sybiru; akt ten miał miejsce na terenie Szkoły Podstawowej w Krzęcinie i odbył się 4 listopada 2016 roku.

Do realizacji tego zamierzenia przyczyniło się wiele osób i instytucji. Pan burmistrz Paweł Kolasa postanowił, że Gmina Skawina pokryje koszty związane z transportem i jak postanowił tak się stało za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Bez dofinansowania z Gminy Skawina wyjazd 77 DH „BIEDRONKA” im. AK z Krzęcina w takiej dużej grupie nie byłby możliwy.

Związek Sybiraków z Krakowa, a w szczególności prezes tego związku, pani Aleksandra Szemioth i pani Barbara Łuczyńska, członek zarządu, zgłosiły naszą grupę Związkowi Sybiraków w Białymstoku, skutkiem czego przedsięwzięto specjalnie dla nas szereg działań, zapewniając nam pobyt i wyżywienie. Pomagali nam: hm. Andrzej Bajkowski z Chorągwi Białostockiej ZHP, pwd. Marcin Kondracki z 45. Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych "Confortare", phm. Kinga Konopko z 4 Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych, prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru pan Jerzy Bołtuć, podlaski kurator oświaty pani Jadwiga Mariola Szczypiń, dyrektor VIII LO w Białymstoku pan Antoni Teodor Grodzki, kierownik internatu VIII LO w Białymstoku pani Alina Korolczuk wraz z personelem, pani Anna Kietlińska z Muzeum Pamięci Sybiru-Dział Edukacji i Promocji, Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku pan Mirosław Sobecki, dyrektor WOAKu w Białymstoku pan Cezary Mielko.Wszystkim, za okazaną życzliwość i wielkie serce, pragniemy bardzo gorąco podziękować.           Do Białegostoku dotarliśmy 6 września (w środę) późnym popołudniem. Na miejskiej rogatce powitał nas pan Jerzy Bołtuć, który poprowadził nasz autobus na parking przy internacie VIII LO. Tam oczekiwał na nas komendant Chorągwi Białostockiej ZHP i pani kierownik internatu.  Jeszcze tego dnia, po kolacji, wyruszyliśmy na nocne zwiedzanie Białegostoku, a przewodnikiem naszym był hm. Andrzej Bajkowski. Zobaczyliśmy centrum miasta oraz najciekawsze miejsca i obiekty. Trudno było nie ulec urokowi stolicy Podlasia, nie poddać się muzyce wieczornych świateł, czarowi zaułków i ciekawych opowieści przewodnika. Odwiedzając siedzibę Chorągwi Białostockiej ZHP, zobaczyliśmy po raz pierwszy plakaty przygotowane na nasz występ.W ogóle potraktowano nas w sposób wyjątkowy. Na ulicach miasta i w szkołach rozwieszono plakaty informujące o naszym koncercie, który był zaplanowany jako impreza towarzysząca XVII Międzynarodowemu Marszowi Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. 7 września (w czwartek) o godzinie 13:00 aula Uniwersytetu Białostockiego, mogąca pomieścić 300 osób, wypełniła się po brzegi. Oprócz młodzieży szkolnej, harcerzy i innych osób, obecni byli także przedstawiciele władz miasta. Nasz koncert, złożony z recytacji utworów poetyckich oraz muzyki towarzyszącej chórowi i solistom wokalnym, prowadziła pani Anna Kietlińska z Muzeum Sybiru.

Publiczność dziękowała brawami i wyrażała swoje uznanie dla nas, a oprócz tego otrzymaliśmy od organizatorów upominki. Nie obeszło się też bez wspólnych, pamiątkowych fotografii. 

        Po koncercie wyruszyliśmy do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie, gdzie znajduje się cudowne źródełko, a także Góra Krzyży. My też mieliśmy swój krzyż, duży, brzozowy wykonany przez pana Adama Kęsa. Była na nim, podarowana przez pana Janusza Pijochę, tabliczka z następującym napisem: 77 GZ „LEŚNE ROBACZKI”, 77 DH „BIEDRONKA” im. Armii Krajowej KRZĘCIN – GMINA SKAWINA. Obu Panom za okazaną bezinteresowną pomoc serdecznie dziękujemy. Każdy z nas miał swój własnoręcznie wykonany mały krzyżyk i swoje własne intencje. Przywieźliśmy też duże wiślane kamienie do umocowania podstawy krzyża, a los sprawił, że zabraliśmy tych kamieni 7, czyli tyle ile jest boleści Maryi. Po Mszy Świętej wyruszyliśmy z krzyżem, krzyżykami i kamieniami na górę i tam pozostawiliśmy nasze dary wśród innych krzyży. Każdy uczestnik procesji otrzymał od księdza kustosza błękitny parasol, dzięki czemu nie straszny był nam nieustannie padający deszcz.

Mimo dokuczliwej pogody odbyło się jeszcze ognisko z pieczeniem kiełbasek. Każdy pielgrzym na pożegnanie otrzymał od ks. Alfreda Butwiłowskiego pamiątkowe obrazki ze Świętej Wody. W tym dniu naszym przewodnikiem był druh pwd. Marcin Kondracki. W godzinach wieczornych wróciliśmy rozśpiewanym autobusem do internatu.


            Główna część uroczystości rozpoczęła się w piątek na placu przy Pomniku Katyńskim, a jej przewodnie hasło brzmiało: „Ojczyzna w naszych sercach i pamięci”. Po przemówieniach, mających niekiedy charakter żarliwych wystąpień, po wręczeniu odznaczeń dla zasłużonych oraz salwie honorowej, 240 pocztów sztandarowych, wśród których znaleźliśmy się także i my, „BIEDRONKA” z Krzęcina, wyruszyło ulicami Białegostoku do kościoła pod wezwaniem Świętego Ducha, by uczestniczyć we Mszy Świętej pod przewodnictwem arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego. Uroczystości zakończyły się Apelem Pamięci przy Pomniku-Grobie Nieznanego Sybiraka. Potem były pamiątkowe zdjęcia, rozmowa z dziennikarzami TV Trwam, a już na samo zakończenie – wojskowa grochówka. 


Późnym popołudniem wyruszyliśmy w drogę powrotną do Krzęcina. Do domu dotarliśmy w doskonałych nastrojach o 2:00 w nocy.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy umożliwili nam wzięcie udziału w tym wyjątkowym i niezapomnianym wydarzeniu. Umocniło nas ono w przekonaniu, że braterstwo harcerskie istnieje naprawdę, a podejmowane działania są słuszne, zgodnie z rotą:

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu”.

Z harcerskim pozdrowieniem: Czuwaj!Zuchy, harcerze i instruktorzy 77 DH „BIEDRONKA” im. Armii Krajowej z Krzęcina