Strony

Przyrzeczenie HarcerskiePRZYRZECZENIE HARCERSKIE:

Mam szczerą wolę, całym życiem służyć Bogu i Polsce, 
nieść chętną pomoc bliźnim, być posłusznym Prawu Harcerskiemu.Na Słowie Harcerza Polegaj jak na Zawiszy!